Kun je iets doen aan angst bij een angstige hond?

Angst is een probleem wat wij mensen kennen, maar waar ook honden heel vaak last van hebben. Een angstige hond is helaas een onderschat probleem (denk aan de politiehonden die vaak ondanks hun angst gedwongen worden tot bepaalde dingen). Maar het wordt door heel veel mensen ook overschat waardoor de angst alleen maar erger wordt.

Angst is een emotie

Een angstige hond reageert met emotie. Het feit dat angst een emotie is, is op zich goed nieuws. Emoties kun je namelijk ombuigen. Maar dat gaat niet zomaar. En het gaat niet van de een op de andere dag.

Een angstige hond reageert uit emotie. Deze emotie is vrijwel altijd negatief en kan zelfs gevaarlijk zijn. Als je een angstige hond probeert te benaderen en hij zit in het nauw dan is de kans groot dat hij van zich af zal bijten.
bij een angstige hond liggen de oren of in de nek of staan wijduit aan de zijkant van de kop. Vaak zijn ook de pupillen vergroot.

Om angst te kunnen ombuigen zijn er wel een aantal randvoowaarden nodig namelijk:

  • De hond moet goed gesocialiseerd zijn (het gaat beter als hij gesocialiseerd is maar een hond die niet of slecht gesocialiseerd is ook daarbij kun je de emotie ombuigen alleen duurt het dan langer)
  • De hond moet geen tekort hebben aan bepaalde voedingsstoffen
  • Als baas moet je duidelijk het einddoel voor ogen hebben en daar in stapjes naar toe werken.

Wat gebeurt er in het lichaam bij een angstige hond?

Een angstemotie is een onwillekeurige reactie van de hond. De prikkel die de angst veroorzaakt komt of is er en de hond reageert onmiddellijk zonder dat hij daar over na hoeft te denken.

Spieren verstrakken en zorgen ervoor dat de hond in de hoogste staat van paraatheid komt. Hij kan daarbij moeten vluchten of moeten vechten.

De bloeddruk gaat omhoog zodat de hond direct kan reageren. De hartslag gaat omhoog zodat er direct genoeg energie is om te reageren. Er wordt adrenaline in het bloed gepompt wat werkt als een drug en waar de hond sterker van wordt en sneller van wordt.

Dit zijn allemaal onwillekeurige reacties. Dat wil zeggen dat de hond dit niet zelf doet maar dat het reptielenbrein van de hond dit voor de hond regelt zonder dat de wil van de hond daarbij ook maar iets doet.

Op iedere angstprikkel zal de hond op deze manier reageren.
En evenals bij de mensen kan alles een angstprikkel veroorzaken. Als een hond vaak een reactie als deze krijgt, zal het lichaam dit steeds meer als een “normale” reactie zien en zal op steeds meer dingen met deze reactie gaan reageren.

Een angstige hond zal vrijwel altijd proberen te vluchten. Weg van hetgeen waar hij bang van is.
Als een angstige hond geen mogelijkheid heeft om te vluchten zal hij in de aanval gaan.
Een hond reageert op een angstprikkel onwillekeurig, zijn lichaam reageert vanuit het reptielenbrein wat de hond zelf niet kan aansturen

Hoe kun je angst bij een angstige hond eventueel ombuigen?

Zoals ik al heb aangegeven zijn er een aantal randvoowaarden nodig om de emotie van de angstige hond om te buigen van angst naar een andere (meer neutralere) emotie.

De hond moet goed gesocialiseerd zijn.

Als een hond tot 16 weken veel dingen heeft meegemaakt (positieve dingen) dan heeft hij in zijn hersenen heel veel “weggetjes” aangelegd om stress en angst te laten afvloeien.
Ze zeggen ook wel eens dat de “hersenen zich sluiten op deze leeftijd”.

Dat is natuurlijk onmogelijk maar de aanleg van deze “weggetjes” stopt dan wel omdat de hersenen opgebouwd zijn en niet meer verder groeien.

Een angstige hond zal proberen te vluchten op het moment dat hij iets ziet of iets meemaak wat hem angst inboezemt. Dit is een onwillekeurige reactie van de hond.
als een angstige hond de kans krijgt zal hij proberen te vluchten

Hoe beter de hond dus gesocialiseerd is, hoe meer van deze weggetjes hij heeft aangelegd waardoor de stress en angst makkelijker te handelen is.

Een hond uit de broodfok bijvoorbeeld of een hond die te weinig is gesocialiseerd heeft veel minder van deze “weggetjes” aangelegd en over deze weggetjes moeten dus alle reacties die hij heeft. Je begrijpt misschien dat je bij een minder goed gesocialiseerde hond files krijgt.

En dat de emotie dus veel moeilijker om te buigen is omdat de hond lichamelijk minder mogelijkheden heeft om stress te laten afvloeien.

Ik wil wel benadrukken dat hij minder mogelijkheden heeft en ik zeg dus niet dat hij geen mogelijkheden heeft.

Voedingsstoffen zijn belangrijk bij een angstige hond!

Evenals wij mensen hebben honden bepaalde voedingsstoffen nodig om het lichaam op een bepaalde manier te laten reageren.
De belangrijkste zijn daarbij tryptofaan en magnesium.

Door een tekort aan deze voedingsstoffen (en heel veel honden hebben een tekort aan magnesium) blijft het lichaam “hangen” in de reactie. Door een tekort aan deze voedingsstoffen reageert het lichaam ook veel sneller op prikkels die angst veroorzaken.

Het is dus belangrijk dat de hond de juiste voedingsstoffen binnen krijgt om het lichaam te ondersteunen in het ombuigen van de emotie.

Einddoel en de stapjes richting het einddoel

Je kunt niet van het ene moment op het andere moment niet meer bang zijn voor iets. Het ombuigen gaat in stapjes en deze stapjes moet je als baas helder voor ogen hebben.

Om de emotie om te gaan buigen moet je muizenstapjes nemen. Je moet je hond de gelegenheid geven om ieder stapje gewend te raken en zich daar goed bij te voelen. Pas dan kun je weer een stapje verder.

Gewoontegedrag

Een hond ontwikkeld sneller nog dan een mens gewoontegedrag. Dat is eveneens iets waar je rekening mee moet houden.
Als je hond op straat bij een bepaalde hoe van de straat geschrokken is, dan zal zijn lichaam de volgende keer direct reageren als hij bij de hoek van de straat komt.

Gebeurt dit iedere dag, dan zal er gewoontegedrag optreden en als het lichaam iedere keer als hij de hoek van de straat nadert in de angst modus gaan zonder dat er wat aan de hand is.

Dit gewoontegedrag is een extra handicap bij het ombuigen van een emotie omdat je eerst de gewoonte moet doorbreken en pas dan aan de emotie kan werken.

Reactie van het baasje

Ook de reactie van het baasje speelt een grote rol in de angst bij een hond.
Een baasje die geen einddoel voor ogen heeft om de angst om te buigen. Een baasje die niet weet hoe hij met de hond moet omgaan op het moment dat de hond stress krijgt. Een baasje die al van te voren bang is voor de “gevolgen” van de reactie van de hond op de angstprikkel.

In al deze gevallen profileert het baasje zich niet als leider van de hond. Daardoor heeft de hond het idee dat hij het alleen zal moeten doen. Hij zal daardoor bij bepaalde tekenen al in de stress gaan of een angstprikkel krijgen en zijn lichaam zal gaan reageren waardoor hij niet anders kan dan reageren.

Verlatingsangst

Een bekend voorbeeld daarvan is verlatingsangst. In het begin is alleen het feit dat jij de deur uit gaat reden voor paniek. Maar na verloop van tijd koppelt de hond bepaalde gedragingen zoals een jas aandoen, sleutels pakken.
Hij zal dus steeds sneller in paniek schieten als jij één van deze gedragingen laat zien.

Je kunt deze emotie ombuigen maar daarvoor zal de hond vertrouwen moeten hebben dat jij ALTIJD terugkomt. Het moet ook de normaalste zaak van de wereld zijn dat jij terugkomt en geen reden voor een feestje.

Een angstige hond kan volledig in paniek schieten als ze alleen thuis worden gelaten.
Een angstige hond kan volledig in paniek schieten als hij alleen wordt gelaten


Maar je hond kan prima gedachten lezen en dus moet het voor jou ook de normaalste zaak van de wereld zijn dat je naar buiten gaat en weer terug komt zonder dat je je druk maakt over wat je hond gaat doen.

Daarnaast moet het alleen blijven opgebouwd worden en vertrouwd gaan voelen voor de hond.

Angst emotie omzetten bij een angstige hond, daar heb je geduld voor nodig

Angst is dus best een complex probleem omdat je te maken hebt met heel veel factoren. Het is niet simpelweg je niet aanstellen en gewoon doorgaan. Het is een kwestie van je verplaatsen in je hond. Een einddoel voor ogen houden. De stapjes richting het einddoel bepalen en daarbij ook je eigen reactie in de gaten houden.

Tekort aan voedingsstoffen

Met het supplement: Gedrag in balans, weet je in ieder geval zeker dat je hond de gewenste voedingsstoffen binnen krijgen die hem en zijn ongewilde reacties steunen bij de reactie op een angstprikkel.
Gedrag in balans zorgt er verder voor ,dat de belangrijke voedingsstoffen nog worden ondersteund met extra middelen om de werking van deze voedingsstoffen te versterken.

Door de ondersteuning van Gedrag in balans kun jij je richten op het einddoel en de stapjes er naar toe, maar ook op je eigen reacties en gevoelens zodat jij ook als leider je hond kan aangeven dat hij niet bang hoeft te zijn en dat jij voor hem zorgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *