algemene voorwaarden Privé en overige trainingen

Algemene voorwaarden:

 • Op het moment van het insturen van het inschrijfformulier voor (privé) training gaat u accoord met deze algemene voorwaarden.
 • Hondenopvang de Pannehoeve is verplicht  het aantal sessies van de privétraining volledig te geven.
 • Hondenopvang de Pannehoeve is alleen dan gerechtigd de sessies van de privétraining te stoppen op het moment dat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht  geeft.
 • Hondenopvang de Pannehoeve heeft het recht om de sessies van de privé training op te schorten indien daar een dringende reden voor is (zoals bijvoorbeeld een lockdown door het coronavirus) maar is na dit voorval verplicht om de nog resterende sessies te geven.
 • Annulering of stoppen van de  training door de opdrachtgever  leidt niet tot teruggave van het geld of een deel van het betaalde geld.
 • Het tussentijds stoppen van het aantal sessies voor privétraining dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden aangegeven.
 • Voor een goed resultaat dient de opdrachtgever de aanwijzingen van hondenopvang de Pannehoeve strikt op te volgen. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever de aanwijzingen niet opvolgt kan gekeken worden naar alternatieven in samenwerking met hondenopvang de Pannehoeve maar is de kans op succes aanmerkelijk kleiner.
 • Hondenopvang de Pannehoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eindresultaat indien dit niet bevredigend is.
 • De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor hetgeen hij bij of met de hond doet en de hondenopvang de Pannehoeve kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade, emotionele schade of schade aan spullen ontstaan door het volgen van de training.
 • Indien u een factuur wenst van de training dient u dit per mail aan te vragen op info@hondenopvang-pannehoeve.nl
 • In principe dient alles vooraf betaald te worden. Indien dit om welke reden dan ook niet lukt of gelukt is dient het gemaakte filmpje als bewijs dat de training heeft plaatsgevonden en dient de rekening alsnog betaald te worden.
 • Op al het andere is het Nederlandse recht van toepassing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *