Speurhonden

Op het moment dat ik begon met de Pannehoeve waren er ongeveer 90 stichtingen actief in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 200 stichtingen in Nederland die honden vanuit het buitenland een beter leven willen geven.
In het asiel van Orihuela waren we de eerste buitenlandse organisatie die honden meenamen, inmiddels zijn er in de diverse asiels waar we mee samenwerken heel veel organisaties die honden weghalen, en we vissen allemaal in dezelfde vijver. Leuke en gezellige gezinshondjes, niet te oud en niet te groot. Dat zijn de hondjes die in elk land gewild zijn. Dat betekende als wij willen blijven plaatsen dat we moeten “vechten” voor de “leuke” honden.
Echter ons doel is voor elke hond een gouden mand en of dat nu in Schotland, Engeland, Nederland of waar dan ook is, dat is niet belangrijk. Wij van de Pannehoeve gaan dus niet “vechten” voor een hond, als hij elders een goede plaats kan krijgen, dan is het niet belangrijk of dat via ons gaat of via een andere stichting.

We hebben ons beraad over wat ons doel is en we willen eigenlijk dicht bij dat doel blijven. Ons doel is elke hond waar we plaats voor hebben en die we kunnen helpen, dat we die ook helpen. We zijn dus eens rond gaan kijken bij de asiels waar we mee samen werken welke honden “overblijven” en wat we daarmee kunnen om die ook aan een goed mandje te helpen.

De honden die vaak overblijven zijn de oudere honden (dat wordt mettertijd een projectje), honden die wat mankeren maar ook honden die gewoonweg niet passen in een gezin of familie omdat ze te druk zijn. Vaak gaat het hierbij om de echte werkhonden. Veel mensen die via ons op zoek zijn naar een hondje, zoeken geen hond waar ze dagelijks 4 tot 6 uur mee moeten werken en zo is het bij heel veel stichtingen. We zijn dus begonnen deze honden mee te nemen en Anita heeft heel veel mensen bezocht die speurhonden trainen. Op die manier heeft ze geleerd hoe je deze honden traint en heeft ze heel veel geleerd over het hoe en waarom en waarom bepaalde honden niet, waarom bepaalde methodes niet etc.
Dat bleek dus een goede keuze te zijn. Op deze manier hebben we inmiddels al een behoorlijk aantal honden aan werk en dus daarmee ook aan hun gouden mand geholpen.

Er lopen van ons inmiddels honden bij de douane in Amerika, in Engeland, op Schiphol en op nog veel meer mooie projecten. We plaatsen niet willekeurig honden bij de eerste de beste speurhondenschool omdat voor veel van deze scholen de honden handelswaar zijn, aftrainen en voor veel geld verkopen. Op die manier schieten we nog ons doel voorbij.
De honden van ons worden geplaatst bij geweldige speurhondenscholen en inmiddels is het zover dat onze honden op speciale projecten worden ingezet en daar echt als prinsjes en prinsesjes behandeld worden.

Natuurlijk plaatsen we op kleine schaal nog wel “gewone” gezinshonden, maar alleen als er geen enkele andere stichting is die belangstelling heeft voor deze honden. Wij gaan verder met de honden die anders de boot missen en in het asiel oud worden te zorgen dat ze de rest van hun leven mogen doen wat ze leuk vinden, WERKEN!!!!!