Spel serieus werk

De hond komt aangesneld met een favoriet speeltje in zijn bek. Met een echte pretbek, ook wel bekend als ‘het spelgezicht’. Maar de baas is druk. Hij heeft zijn ogen op zijn laptop gericht. Hij mist een kans. Een kans om samen plezier te hebben. Om zijn hond een mooi moment op de dag te gunnen. Om zelf nieuwe energie op te doen.

Spel: plezier maken. Het lijkt (en wordt soms behandeld als) een extraatje in ons leven. Als ‘maar een spelletje’. Als iets waar we ons mee bezig houden, als de serieuze dingen gedaan zijn. Dat is niet terecht.

Spel is namelijk serieus werk.  

Elk jong dier kent een spelbehoefte. Een behoefte die vervuld móet worden. Net als honger gestild en dorst gelest. Niet alleen het lichaam, maar vooral ook het brein heeft een bepaalde hoeveelheid spel nodig. In Finland hebben ze dat begrepen. Daar wordt driekwartier les op school afgewisseld met een kwartier ‘vrij spelen’. Kinderen blijken daardoor meer lesstof op te nemen.

Spel levert dus niet alleen een gevoel van plezier op. Het zet ons ook ‘aan’, waardoor we op een later moment beter presteren. Het zorgt daarnaast voor ontwikkeling, het bouwen van sociale vaardigheden en… het maakt weerbaar, waardoor het bijvoorbeeld stress en depressie tegengaat.

Kinderen zijn niet de enigen die voordeel halen uit spel. Volwassenen hebben er net zo goed baat bij. En … dieren. Het gaat verveling tegen, geeft iets om naar uit te kijken en… ook bij dieren vergroot het prestatievermogen, net als bij de kinderen uit het Finse voorbeeld. Zo vinden onderzoekers Rooney en Cowan in 2011 dat de honden van baasjes die meer spelgericht zijn (en geduldiger), beter presteren bij het aanleren van een nieuwe oefening (op een ander moment).

Een win-win voor ons als hondenbezitters: elke dag een kwartier tot een half uur tijd maken om echt contact met je hond te maken middels spel. Het maakt niet alleen je hond gelukkiger. Het zal ook een positief effect hebben op jouw dag. Even de laptop aan de kant! Een prachtig excuus om als mens gewoon een momentje lol te hebben.

En wil je echt jezelf een plezier doen, zie dat kwartier tot een half uur dan als opstap naar het Finse model… en bouw spel in op minimaal vier tot vijf momenten op de dag. Spel als gewoonte… omdat fun meer is dan fun… Spel is serieus werk.

Bron: Ir van Herwijnen
hondenbescherming