Projecthonden

Een idee wat de dierenbescherming een hele tijd geleden al eens geopperd heeft maar waar we eigenlijk heel weinig meer van terugzien.
Honden die om de een of andere reden weinig kans maken plaatsen bij mensen die weinig of geen geld hebben maar wel voldoende tijd en liefde om een hond op te voeden.
Wij werken met veelal Spaanse honden en dat wil zeggen dat we ook regelmatig door de Spaanse asiels lopen waar we ook zelf meewerken. Zo zien we dus van binnenuit dat er enorm veel leuke honden zitten die een thuis zoeken maar bijvoorbeeld doordat ze al wat ouder zijn, doordat ze iets mankeren (leishmania) of noem maar op welke reden krijgen ze geen huis. (uiteraard ook hierbij brengen we alleen leuke en sociale honden naar Nederland en geen probleemgevallen die bang of extreem angstig zijn)
Nu wonen er in Nederland tal van mensen die weinig of geen geld hebben en die wel de tijd en de liefde voor een hondje hebben, waarom zouden we deze twee niet bij elkaar brengen?????
Een nobel plan hoor ik iedereen al zeggen en inderdaad dat klopt want er zitten nogal wat haken en ogen aan en dat beseffen wij terdege. Echter met de hulp van sponsoren en donateurs moet het toch lukken om deze honden naar Nederland te halen.
Op het moment dat een hond naar Nederland komt staat er voor die hond al een bepaald bedrag klaar wat gereserveerd wordt voor dierenartskosten. Deze kosten worden betaald tot de hond er niet meer is, dus op het moment dat je een projecthond in huis hebt staan we garant om de kosten te betalen tot je het eventueel zelf kunt, is dit niet het geval dan staan we garant tot de dood van de hond.
Daarnaast is het zo dat het voor mensen die weinig of geen geld hebben nog wel te doen is om een euro in de week te betalen voor hun hond. Dat is dan ook de prijs die je als gezin betaald, een euro in de week. Van die euro in de week kunnen we namelijk net de entingen betalen en voor de overige dierenartskosten is er dan een potje wat blijft staan voor de hond.
Dat is dus een voorwaarde als je een zoganaamde projecthond krijgt.
Daarnaast is het niet de bedoeling dat de projecthond als tweede, derde of vierde hond in het gezin komt. We gunnen iedereen een hond en als je wil mag je van ons vijf of meer honden hebben maar als je die kunt betalen is het niet nodig dat wij deze voor jou gaan betalen.
Het moet dus de eerste hond in het gezin zijn en blijven er mogen dus ook op termijn niet meer honden in het gezin komen die men zelf gekocht heeft want dan is het ook mogelijk te betalen voor de hond die er al is.
Het hebben van een projecthond is dus echt specifiek voor mensen die weinig of geen geld hebben om met een dier naar de dierenarts te gaan maar wel de tijd en de liefde voor een hond hebben.
Niet al onze honden komen in aanmerking als projecthond, we hebben een aantal geselecteerde honden die anders geen schijn van kans hebben om het asiel te verlaten en die liefde nodig hebben.
Dus even samenvattend:
Je mag nog geen andere hond hebben en in de toekomst mag er ook geen tweede hond bijkomen. Je kunt kiezen uit de speciaal geselecteerde honden en je betaald 1 euro per week voor de entingen.
Dat zijn de voorwaarden waarop je een projecthond bij ons een geweldig leven kan geven. Verder zijn de eisen etc hetzelfde als aan een “normaal” adoptiegezin.
vind je ons plan een goed plan en heb je een kleine bijdrage of zelfs een maandelijkse bijdrage over voor deze honden???

HEEL ERG GRAAG

Maak uw bijdragen dan over naar
NL59RABO0113102933 ovv projecthonden
tav hondenopvang de Pannehoeve te Kats

Meer info bel gerust 06-47559799