Opvanggezinnen gezocht

Wij zoeken eigenlijk doorlopend opvanggezinnen, mensen die hun huis en hart
openstellen voor kansarme honden.

Opvangen voor ons kost u helemaal niets. Alleen liefde en doorzettingsvermogen.
Hoe werkt het.

1. WE ZOEKEN SAMEN EEN HOND UIT

We krijgen aanvragen van de asiels of we een hond op willen vangen. Aan de hand van
uw profiel kijken we of deze hond geschikt is voor uw situatie. Indien dit zo is bieden
we u de hond aan en mocht u een klik met de hond hebben en deze willen opvangen
gaan we verder.

2. HOE KOMT DE HOND BIJ U

Bij voorkeur komt u de hond halen, benzinekosten worden uiteraard vergoedt. Mocht
het niet lukken om de hond te halen omdat u bijvoorbeeld geen auto heeft dan kan de
hond bij u gebracht worden.

3. WAT KRIJGT U ALLEMAAL MEE?

U krijgt van ons voor uw opvanghondje mee, voldoende voer voor de komende weken,
een riem, een halsband, een bench, eventueel een botje of iets om te kauwen. Het hoeft
u dus in principe niets te kosten dan alleen liefde en doorzettingsvermogen.

4. WAT VERWACHTEN WE VAN U?

Om te beginnen dat u niet bij de eerste tegenslag opgeeft. Soms komen de honden uit
een opvanggezin maar veel vaker komen ze rechtstreeks uit het asiel wat wil zeggen
dat ze nog niets kunnen, nog niet zindelijk zijn etc. Dat moet dus geen reden zijn om aan
te geven dat het niet gaat bij u. Dit dient u zich van te voren te realiseren. Verder verwachten we dat u alle leuke maar ook minder leuke dingen met ons deelt. Dat u heel veel foto’s maakt en ons voorziet van zoveel mogelijk informatie en foto’s teneinde een goed beeld van de hond te krijgen maar ook om de hond zo goed mogelijk te bemiddelen

5. PROBLEMEN MET UW OPVANGHOND

Allereerst willen we aangeven dat we 99% van de honden die in de opvang komen
zelf gezien hebben. Wat we absoluut niet willen is honden die agressief zijn,
honden die enorm angstig zijn of honden die ziek zijn. Op het moment dat dit al
duidelijk wordt voordat ze in de opvang komen dan laten we de honden waar ze zijn.
Natuurlijk kunnen we niet alles van te voren zien en uitsluiten en krijgen weook honden
waar we op het oordeel van iemand anders af moeten gaan.
Bij calamiteiten neemt u direct contact op met ons, uiteraard gaan we u helpen alles weer
op de rit te krijgen maar als dit echt onmogelijk blijkt bijvoorbeeld omdat een hond
echt agressief is dan halen we de hond natuurlijk zo snel mogelijk bij u op of u brengt hem
bij ons. Onze insteek is dat opvangen leuk moet zijn en u zult ongetwijfeld wel eens tegen
een probleempje oplopen maar als de probleempjes gevaarlijk worden dan nemen wij
per direct de hond over.

6. EEN NIEUWE BAAS MELDT ZICH AAN

Het kan natuurlijk dat een potentiele nieuwe baas u met het hondje heeft zien lopen
en u heeft aangesproken. Dan is het de bedoeling dat u deze mensen doorverwijst naar ons zodat wij een gesprekje met ze aangaan. Er komen natuurlijk via ons ook nieuwe potentiele baasjes binnen en wij doen daar een eerste screening van.
Als wij denken dat dit zeker een goed baasje zou kunnen zijn voor het hondje wat bij u in de opvang is dan gaan we u vragen een afspraak te maken met deze mensen om ze uit te nodigen bij het hondje. Indien uw gevoel goed is dan mogen deze mensen het hondje adopteren. Mocht u gevoel niet goed zijn dan gaan we eerst overleggen binnen de Pannehoeve hoe we verder gaan.

7. VERHUIZING

De verhuizing van uw eerste opvanghondje is het moeilijkst. Vrijwel iedereen wil zijn eerste opvanghondje het liefst houden. Soms kan dat maar veelal lukt dat om de een of andere reden ook niet (reden bij het opvanggezin zelf). Afscheid nemen is enorm moeilijk maar een hondje naar een nieuw en supergoed leven zien gaan maakt enorm veel goed. En als u dan de volgende stakker weer kunt helpen dan geeft dat enorme voldoening.

Heeft u nog vragen? schroom niet om ze te stellen via de mail info@hondenopvang-pannehoeve.nl
of bellen 06-47559799