Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
_____________________________________________________________
Tussen de koper van een hond en hondenopvang de Pannehoeve gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper van de hond worden niet erkend.
E-mail contact: info@hondenopvang-pannehoeve.nl
_______________________________________________________________________
Geldigheid
Tussen de koper van een hond en hondenopvang de Pannehoeve gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper van de hond worden niet erkend.
Hondenopvang de Pannehoeve is gevestigd in Kats, Zuidlangeweg 4, 4485 PJ. Telefoon 0031 647559799 emailadres: info@hondenopvang-pannehoeve.nl
kvk nummer 58600698, EG nummer 308662
Alle honden worden gekocht vanaf de vestiging in Kats of vanuit een opvanggezin van hondenopvang de Pannehoeve. Alle betalingen dienen gedaan te worden aan de hondenopvang de Pannehoeve ovv de naam van de hond voordat de hond opgehaald wordt.
__________________________________________________________________________
Contractbasis
Elke aankoop van een hond dient bevestigd te worden door middel van een contract. Het contract wordt pas getekend bij het ophalen van de hond, ook indien er vooruit voor de hond is betaald. De hond blijft eigendom van de Pannehoeve tot het contract is getekend door de koper en een gemachtigde van hondenopvang de Pannehoeve, en is betaald door de koper. Indien de hond niet betaald en/of er wordt geen contract getekend is een medewerker van de Pannehoeve gerechtigd de hond ten alle tijde terug te halen naar de Pannehoeve.
* U kunt bij de Pannehoeve maar 1 hond tegelijk reserveren. Een hond wordt gereserveerd op het moment dat er een afspraak voor een bezoek staat. Het tijdstip van het bezoek zal maximaal plaatsvinden binnen 1,5 week na het telefoongesprek. De hond zal tot de dag na het bezoek tot 17.00 uur gereserveerd blijven. Indien er geen vervolg afspraak wordt gemaakt binnen die tijd of indien er geen afspraak wordt gemaakt om de hond binnen twee weken op te halen zal de reservering vervallen en zal de hond weer opnieuw ter verkoop aangeboden worden.
*Na reservering dient de hond binnen twee weken ophgehaald te worden. Indien in de tijd tussen dat de hond is betaald en dat de hond wordt opgehaald en dus het contract wordt getekend, de hond iets overkomt is de hondenopvang de Pannehoeve volledig aansprakelijk. De hond zal op de Pannehoeve of in zijn opvanggezin blijven en niet opgehaald mogen worden totdat het probleem bij of met de hond naar behoren is opgelost. Derhalve kan de hondenopvang de Pannehoeve besluiten de hond niet aan de koper mee te geven en de koper het geld terug storten. Ook kan de koper op dat moment besluiten in geval van dat de hond iets is overkomen, dat men van de koop af ziet en dat men het geld teruggestort wil hebben.
*Indien men een hond reserveert, en men kan deze pas na twee weken ophalen dient minimaal de helft van het koopbedrag over te maken. Het is mogelijk van de koop van de hond af te zien maar het geld wat dan reeds betaald is zal niet terugbetaald worden. Indien voor de hond niet minimaal de helft van het koopbedrag is overgemaakt zal de hond niet gereserveerd worden en kan de hond dus ook door andere mensen gereserveerd en/of gekocht worden.
___________________________________________________________________________

Betaling
Indien de hond via de normale procedure geadopteerd wordt dan dient de betaling te geschieden via de bank op rekeningnummer NL59RABO0113102933 tav hondenopvang de Pannehoeve ovv naam van de hond.
Uitsluitend als de hond wordt opgehaald op de Pannehoeve zelf is het mogelijk om de hond ook contant te betalen bij ophalen. Dit is dus niet mogelijk bij honden die in opvanggezinnen verblijven.
Indien men bij de hond op bezoek is geweest en men heeft besloten dat men de hond wil kopen, maar men kan de hond niet binnen de gestelde twee weken ophalen dient er minimaal de helft van het aankoopbedrag direct overgemaakt te worden per bank, en dient het restant overgemaakt te worden vóór het ophalen van de hond. Indien de hond op de Pannehoeve zelf verblijft is het mogelijk het restant bedrag contant te betalen bij het ophalen. Dit is dus niet mogelijk bij honden die in opvanggezinnen verblijven.
Op het moment dat de hond wordt teruggebracht dient een afstandsverklaring te worden getekend en dient een bedrag van € 95 te worden betaald direct bij het terugbrengen van de hond ongeacht hoe lang geleden de hond is gekocht.
___________________________________________________________________________
Annuleringskosten
Indien binnen twee weken en na betaling van ofwel de aanbetaling danwel het hele bedrag de hond alsnog geannuleerd wordt zullen de annuleringskosten 50% van het aankoopbedrag bedragen.

Uitzondering hierop is als de hond binnen deze termijn iets gaat mankeren, een ongeluk krijgt of anderzijds niet kan verhuizen doordat de hond niet in orde is. De aspirant koper kan dan besluiten van de koop af te zien en wordt het geld volledig teruggestort of de Pannehoeve besluit dat de hond niet wordt verkocht en ook dan wordt het geld volledig teruggestort.
.
___________________________________________________________________________
Ophalen van de hond
De hond blijft tot het contract is getekend eigendom van hondenopvang de Pannehoeve. Pas als de hond volledig is betaald en het contract is getekend mag de hond worden meegenomen.
___________________________________________________________________________
Garantietermijn/Teruggave van de hond
Voor de honden geldt bij de Pannehoeve geen garantietermijn. Voor de koop is er de mogelijkheid om een aantal keren de hond te bezoeken. In het belang van de hond is er geen mogelijkheid van garantie uitsluitend in het geval van aantoonbare medische problemen in de eerste twee weken geldt er een garantietermijn volgens het koopcontract.
Indien een hond die gekocht is op de Pannehoeve weg moet om welke reden dan ook bij zijn baasjes dient de hond teruggebracht te worden naar de Pannehoeve.
Er dient op dat moment een afstandsbedrag van € 95.00 betaald te worden als afstandsgeld.
Het afstandsbedrag dient betaald te worden ongeacht hoe lang de hond bij de baas is geweest.
Indien de hond terugkomt op de Pannehoeve dient de hond volgens contract gecastreerd of gesteriliseerd te zijn, tenzij er een verklaring is dat de hond niet gecastreerd of gesteriliseerd hoeft te worden en dient de hond volledig ingeënt te zijn. Indien dit niet het geval is zullen de kosten van de castratie en de enting bovenop het afstandsgeld betaald dienen te worden.
Indien de hond bij teruggave jonger is dan 12 maanden vervalt de regeling van het castreren maar dient de hond wel geënt te zijn.
___________________________________________________________________________
Opvang met optie tot adoptie
Uitzondering op bovenstaande regels geldt de opvang met optie tot adoptie.

Een hond die geplaatst is in opvang met optie tot adoptie heeft de hond als het ware twee weken op proef, binnen de twee weken dient een beslissing genomen te zijn of de hond al dan niet geadopteerd wordt en dient zowel het contract ingeleverd te zijn en het geld overgemaakt te zijn.
Ook in geval van opvang met optie tot adoptie geldt wel dat de hond eigendom blijft van de Pannehoeve zolang het contract niet is getekend en het geld niet is overgemaakt.
___________________________________________________________________________
Opname van een hond die niet van de Pannehoeve komt
Het is mogelijk om honden aan te bieden die niet van de Pannehoeve komen.
In die gevallen dienen de honden volledig geënt te zijn, inclusief kennelhoestenting en dienen honden boven een jaar gecastreerd of gesteriliseerd te zijn.
Afstandskosten voor honden die niet de van de Pannehoeve komen bedragen € 95 en dienen bij het brengen van de hond direct afgerekend te worden. Er dient bij afstand van de hond een afstandsverklaring getekend te worden.
___________________________________________________________________________
Geschillen en toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank te Middelburg