De dierenbescherming

Naar aanleiding van een artikel in de PZC een blogje.
De gemeente Vlissingen vindt het absurd dat zij moeten betalen voor een dierenambulance die van de dierenbescherming is terwijl de dierenbescherming op de jaarstukken is gestart met
€ 24.493.000,00 op de bank.
Reden voor mij om eens een klein onderzoekje te doen naar de dierenbescherming

Gechiedenis

De dierenbescherming bestaat al van 1864 en zal net als iedere andere organisatie of stichting ontstaan zijn uit een goed hart. Zoals iedere organisatie zullen ze het zeker in die tijd niet makkelijk hebben gehad. Toch boekten ze successen.
1875 kregen ze de eerste wet erdoor die dierenmishandeling strafbaar stelde. In 1880 werden een aantal vogel en zoogdiersoorten beschermd die belangrijk waren voor de boeren. In 1920 werd er pas toezicht gehouden op de wet die al van 1875 bestond door veldwachters die hiervoor vrijwillig waren aangesteld.

1961 voor hen een nieuw succes, verbod voor honden om te trekken voor de hondenkar.
1976 werden de vrijwillige veldwachters afgeschaft en trad het eerste betaalde toezichthouder in diens eigenlijk de voorloper van de LID. In 1986 werd uiteindelijk de huidige LID (landelijke inspectiedienst dierenbescherming) opgericht.

Natuurlijk zijn er nog tal van kleine successen geboekt (hoewel dat overigens grote successen waren voor de dieren die ermee te maken hebben of hadden)

Globaal de taken van de dierenbescherming nu

Naast de hiergenoemde taken zal er ongetwijfeld nog meer gebeuren binnen de dierenbescherming maar globaal zijn dit de taken die de dierenbescherming nu nog uitvoert:

  • Dierenambulances
  • Drijvende kracht achter de dierenbescherming asielen
  • LID (landelijke inspectiedienst dierenbescherming)
  • Zorg voor de wilde katten
  • Ze stellen een beleid op richting de overheid en proberen middels wetsvoorstellen etc de wetgeving te verbeteren
  • Voorlichting op scholen en via hondenscholen etc.

Zoals al gezegd zijn dit globaal de taken van de dierenbescherming. Zo werken ze bijvoorbeeld op dit moment ook met dierenbuddy’s voor mensen die niet meer zelf voor hun dieren kunnen zorgen.

Het lijkt een indrukwekkende lijst en dat is het natuurlijk ook. Ieder dingetje wat verbeterd wordt op het gebied van dierenwelzijn is fantastisch dus daar zul je me niet over horen.
Wat me wel stoort is hun jaarrekening.

 

De jaarrekening

Het verslag van de jaarrekening begint met alles wat ze gedaan hebben in 2018. Super, maar allemaal wel erg uitvergroot. Want bij vele acties kloppen ze zichzelf op de borst terwijl eigenlijk de vrijwilligers die nog niet eens van de dierenbescherming waren ook veel werk verricht, maar alles staat in het verslag van de dierenbescherming dat ZIJ degene zijn die het gedaan hebben.

Ik noem strandafval. Een andere organisatie (stichting de Noordzee) organiseert het strandopruimen om te zorgen dat er veel afval weg wordt gehaald wat in de maag van de dieren in de zee kan komen. Perfecte actie maar er zijn 20 vrijwilligers van de dierenbescherming bij van de 4075 vrijwilliger en nog eens ruim 300 medewerkers. Geweldig dat het is gebeurt maar mijns inziens is de lof niet voor de dierenbescherming.

Eigenlijk moet het niet uitmaken voor wie de lof is en dat doet het wat mij betreft ook niet. Iedereen die heeft meegeholpen heeft zijn steentje bijgedragen en dat moet (en is) het belangrijkste zijn.
Wat me dan wel stoort is dat dit groots in een verslag staat over wat er met het geld gebeurt.

Daarnaast het feit dat er met geld van de stichting belegd wordt, geld wat ten goede zou kunnen komen aan de dieren en wat op deze manier wordt ontrokken aan de stichting maar liefst ruim 14 miljoen, ruim 24 miljoen wat wordt gereserveerd. Dit geld zou ten goede kunnen komen aan dieren, aan dierenopvang waarvan er nu veel en veel te weinig is, in ieder geval bij de honden, maar ik denk ook bij andere diersoorten.

Het salaris van de directeur, € 143000. Natuurlijk moet deze man of vrouw (ik weet het niet eens) zijn of haar gezin te eten geven. Maar ik denk dat dat van een modaal salaris toch ook moet lukken??
De totale baten bijvoorbeeld voor de LID vorig jaar waren € 2453234 de kosten van de LID waren
€ 2451505 een snel rekensommetje leert dat er alleen op de dienst van de LID € 1700 verdient is vorig jaar. Leuk toch als je “verdient” op je personeel, een normaal bedrijf moet er van leven, maar met alle neveninkomsten bij hen…………………..

Mijn mening

Ik ben niet gespecialiseerd in jaarrekeningen lezen, maar wel in zoeken……………..
ik vind het bijzonder dat een stichting die opkomt voor dierbelangen zoveel geld in kas heeft, en daar mee belegt.
Als wij bestuursrechtelijk een hond opvangen moeten we daar alle kosten zelf voor dragen. Er wordt door de dierenbescherming niets bijgedragen. Er is veel te weinig opvang. Voor honden bijvoorbeeld alleen al. Al zou er maar een miljoen beschikbaar komen om een aantal centra op te zetten om honden op te vangen, dat zou al heel veel schelen. Ik weet inmiddels dat het hetzelfde is in de vogels, de knaagdieren etc. Het zijn allemaal particuliere stichtingen die zich serieus inzetten voor de dieren die bestuursrechtelijk in beslag worden genomen en ze moeten het allemaal zelf bekostigen.

De gemeente moeten een contract afsluiten met een dierenasiel omdat zij verplicht zijn een zwerfhondenbeleid te hebben, de dierenasielen van de dierenbescherming worden dus grotendeels betaald door de gemeenten die er gebruik van maken, de dierenambulances idem dito. Er zitten in de asielen weinig betaalde medewerkers, de meeste asielen en ambulances draaien op vrijwilligers. En dan toch ruim 24 miljoen hebben wat als “reserve” dient. Er zouden zoveel dieren mee geholpen kunnen worden……………………..

Wil je het jaarverslag van de dierenbescherming zelf inzien klik dan op de link
https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/pdf/Jaarverslagen/Jaarverslag_NVBD_2018.pdf

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *