Wetgeving en straffen voor dierenmishandelaars

Er wordt geschreeuwd om zwaardere straffen voor dierenmishandelaars. Zeker na de incidenten van de afgelopen dagen wordt de roep steeds harder. En ook naar mijn mening mogen de dierenmishandelaars veel harder aangepakt worden. Er zit echter een keerzijde aan deze medaille.

Wat is mishandeling?

De beelden van de afgelopen dagen staan op ons netvlies gebrand. Een zwangere mechelse herderteef in een kist verzwaard met stenen volledig dichtgemaakt in het water gegooid(28-6) Een moederpoes met kittens in een doos in een container in de volle zon gegooid (28-6-2019 geschreven), een stafford aan een boom gevonden in verregaande staat van ontbinding verhongerd en verdorst.
Dat zijn hele duidelijke voorbeelden van mishandeling en/of verwaarlozing.
Ik heb al eerder deze vraag gesteld welke straffen zou je voor deze daders willen en iedereen is het er over eens dat de straffen zwaar moeten zijn.
We hebben destijds ook gezamenlijk een lijstje gemaakt van wat mishandeling en verwaarlozing dan precies inhoudt: “Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk lichamelijk pijn doen of letsel toebrengen aan een dier.” (http://hondenopvang-pannehoeve.nl/2018/12/27/wetgeving-gemaakt-door-jullie/)
Onder verwaarlozing werd verstaan: “Onder verwaarlozing wordt verstaan: dieren niet onder de juiste omstandigheden houden oa onhygiënische leefomgeving, niet of onvoldoende voeding geven ,medische zorg onthouden, geen of onvoldoende vachtverzorging.Verder: geen onderdak, geen passend onderkomen met buitenverblijf” (http://hondenopvang-pannehoeve.nl/2018/12/27/wetgeving-gemaakt-door-jullie/)

Dat zijn duidelijke omschrijvingen waar we inderdaad wat mee kunnen.

De volgende vraag: Wat zijn dieren?

Honden, katten, konijnen, cavia’s en noem alle kleinere huisdieren maar op, dat is duidelijk. Maar de vogels? Vallen die ook onder de dieren? Ik denk het wel.
De insecten, vallen die ook onder de dieren? En de vissen? En wat te denken van het vee, schapen, varkens, geiten, koeien? Vallen die ook onder de dieren? Ik persoonlijk denk van wel en sterker nog voor de wet vallen ze inderdaad onder de dieren.
Op dat moment onstaat er al een groter probleem als het om straffen gaat.

Keerzijde van de medaille

Kun je iemand een enorme zware straf opleggen voor het verwaarlozen cq mishandelen van een hond of een kat en kun je aan de andere kant het vissen toe blijven staan?
Kun je iemand die zijn hond in een bench houdt 24 uur per dag en 1 keer per dag de bench schoonmaakt een zware straf opleggen en kun je de boeren die hun varkens vast hebben liggen en 1 keer per dag de stal schoonmaken dan hun gang laten gaan en daarbij ook nog eens subsidie verstrekken.

Het is nog niet zo’n eenvoudig verhaal om de wet “even” om te gooien.

Betere wetgeving

Ik heb al eerder een blog geschreven over de Koran en de daarin beschreven dierenrechten.

Als groep functioneren dieren in eigen gemeenschappen, met eigen manieren om te communiceren, met een eigen sociale gedragscode en zo meer. In die context heeft het woord “gemeenschap” volgens Dr. Abdul Majid Katme (2), Voorzitter van de Britse Islamic Medical Association, overigens dezelfde implicaties als wanneer het gebruikt wordt voor het aanduiden van de Duitse, Griekse of Franse gemeenschap, en hangt het samen met een reeks fysiologische en psychologische rechten, zoals:

  • het recht op gezonde voeding (niet genetisch gemanipuleerd) en op gezond drinken en zogen;
  • het recht op normaal staan, wandelen, lopen en vliegen;
  • het recht op normaal paren en copulatie (zonder tussenkomst van buitenaf in het voortplantingsstelsel) en op het normaal grootbrengen van de kroost (volledig moederschap en geen scheiding moeder-baby);
  • het recht geen slagen, wreedheden en ruwheden te moeten ondergaan;
  • het recht op individuele behandeling met volledig respect voor het lichaam;
  • het recht op faciliteiten voor recreatie, rusten, dutten, neerliggen, spelen;
  • het recht of faciliteiten voor sociaal gedrag;
  • het recht op slaapfaciliteiten en bescherming tegen ruw weer;
  • het recht op faciliteiten voor individueel comfort en spel.

(http://hondenopvang-pannehoeve.nl/2019/03/21/5094/)

Ik denk dat zwaardere straffen dus zeker mogelijk zijn, mits we ons aan deze regels gaan houden en dat daarop gehandhaafd wordt, in plaats van op het papierwerk wat nu nog heel veel gebeurt.

Als ze de juiste wetgeving invoeren (en die is bijna letterlijk over te nemen uit de Koran) en deze wetgeving gaat gelden voor alle dieren, dan kunnen de straffen naar boven en behoorlijk naar boven. Dan is er duidelijk wat er voor elk dier moet gelden en alles waar een eigenaar zich niet aanhoudt kan vallen onder dierenmishandeling of verwaarlozing met een prachtige bijpassende straf die een eigenaar nog lang zal heugen.

LATEN WE DAAR ONS SAMEN STERK VOOR MAKEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *