Wetgeving gemaakt door jullie!

Ik heb op facebook de vraag gesteld:

Als er nieuwe wetgeving zou komen voor dieren welke regel MOET er dan volgens jou in. Ik heb die vraag gesteld omdat veel mensen natuurlijk met hun oordeel klaar staan als er iets gebeurt. Maar misschien is het zinnig om inderdaad samen eens een boom op te zetten over de regelgeving voor dieren en hoe dat dan in het vat te gieten.

Leuk dat heel veel mensen erop reageren en dus wil ik hier de wetgeving neerzetten die mensen aangeven. Misschien kunnen we er in de toekomst nog eens wat mee.

Wetgeving zoals die door dierenliefhebbers zou worden opgesteld.

 1. Mishandeling van dieren is verboden.

Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk lichamelijk pijn doen of letsel toebrengen aan een dier.

Straf: a- houdverbod voor bepaalde tijd en controle op het houden van dieren  na afloop van het      houdverbod

          b- gevangenisstraf
          c-na volgende veroordeling Pieter Baan centrum om te onderzoeken “hoe ziek deze persoon is”
         d- pleger vermelden op een gepubliceerde zwarte lijst  
         e- berechting even zwaar als dat met zou doen als de mishandelde een mens zou zijn2.
Verwaarlozing van dieren is verboden.

Onder verwaarlozing wordt verstaan: dieren niet onder de juiste omstandigheden houden oa onhygiënische leefomgeving, niet of onvoldoende voeding geven ,medische zorg onthouden, geen of onvoldoende vachtverzorging.Verder: geen onderdak, geen passend onderkomen met buitenverblijf

Straf: a- houdverbod voor bepaalde tijd en controle op het houden van dieren na afloop van het houdverbod.
          b- gevangenisstraf
          c-na volgende veroordeling Pieter Baan centrum om te onderzoeken “hoe ziek deze persoon is”
         d- Puntensysteem, na een overtreding aftrek van punten en bij overschrijding een levenslang
             houdverbod
        e- pleger vermelden op een gepubliceerde zwarte lijst
       F- dieren in beslag nemen per direct en geen mogelijkheid meer tot verbetering

 • Verplichte cursus hondengedrag (theorie en praktijk) met onder meer als onderdelen: “Hoe ziet mijn hond mij”
 • Het omzetten van een dier van ding naar levend wezen
 • Verplicht jaarlijks enten en controle van de dieren bij de dierenarts
 • Verbieden van het verkopen van alle dieren bij dierenwinkels
 • Sterilisatieplicht voor elk dier tenzij er gefokt wordt onder toezicht van een dierenarts en niet meer dan 3 nestjes per teefje
 • Van elk dier mag een jong niet eerder dan 9 weken bij de moeder weggehaald worden tenzij voor bepaalde dieren de noodzaak bestaat om langer bij de moeder te blijven.
 • De zogenaamde werkhonden te weten: hulphonden, politiehonden, detectiehonden en alle honden die aan het werk zijn en die worden belaagd met vuurwerk, slaag of anderzijds worden behandeld in strijd met de wet daarvoor dienen de daders berecht te worden alsof ze een menselijke hulpverlener hebben mishandeld.
 • Alvorens je een dier aanschaft dien je een bewijs van bevoegdheid van goede zorg te behalen. Deze kan niet behaald worden door mensen die aantoonbaar eerdere vergrijpen ten aanzien van dieren hebben gepleegd. Indien je geen bewijs hiervan hebt mag je geen dier aanschaffen waar ook ter wereld.
 • Er dienen grenscontroles te worden uitgevoerd en iedere auto, of bus die mogelijk dieren aan boord heeft dient de transportpapieren te kunnen overleggen en de traces formulieren.
 • Vrijwillige burgers kunnen een opleiding krijgen en een eed afleggen dat zij als toezichthouders mogen optreden en handelen alleen in het belang van het dier.
 • Afschaffen van het fokken van dieren voor pels of andere luxe producten.
 • Dieren onder een jaar mogen niet meer worden geslacht of gedood voor consumptie, indien ze niet bruikbaar zijn (hanen kuikens) of voor de vacht of de pels
 • Vervoer naar de slachthuizen dient beter geregeld te worden. Wagens met airco en verwarming.

Hierboven dus een samenvatting van alles wat mensen hebben aangegeven dat er in de wet zou moeten komen te staan.
Ik heb voor de volledigheid ook nog even de originele wetgeving in een linkje erbij gedaan zodat een ieder eens kan kijken wat er precies al in die wet staat.

Kijk hier voor de bestaande wetgeving

Ik denk dat dit zinvolle discussies zijn. Niet omdat we er nu direct iets mee bereiken, maar wel omdat veel mensen er nu eens over nadenken zond

er dat ze een plaatje zien van een mishandeld dier. Dan speelt namelijk de emotie mee, en dat is mijns inziens geen goede basis voor een wet.

Uiteraard blijft de emotie in het spel bij overtreding van de rechten zoals wij die zien dat dieren ze zouden moeten hebben en ik denk dat we daar ons samen ook hard voor moeten blijven maken. Alleen samen kunnen we iets bereiken!

Reacties als je deze wet nog zou willen aanvullen mogen hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *