Aankomend vuurwerk

Ik zal misschien één van de weinige hondenbezitters zijn die het jammer vindt dat het vuurwerk eruit zou moeten. Zo hebben we de zwarte pieten discussie gehad en nu gaan we verder over het vuurwerk. Ik snap het wel,als je een hond hebt die heel bang is, is dat ook niet prettig. Het is alleen jammer dat er toch weer een traditie verdwijnt die voor veel mensen toch ook leuke kanten heeft.

Angstige hond(en)

Ik heb zelf ook angstige honden, althans honden die bang zijn van vuurwerk. Ik heb geluk, ik woon in het buitengebied en daar wordt niet geknald (alleen op dit moment dagelijks door een stel jagers waar de honden ook doodsbang van zijn overigens). Ik zie dus zeker wat het teweeg brengt bij een hond en dat zal ik ook zeker niet bagataliseren. Ook mijn honden liggen rillend in een hoekje als er geschoten wordt, dat wil zeggen een aantal van hen. Ik zie dus precies wat het doet met een hond.

Handhaving

Ik denk dat niemand er moeite mee zou hebben als het ging om 1 avond in het jaar. Of dan misschien 1 dag in het jaar, oudjaars dag. Dan zou iedereen die dag met zijn hond wel overleven en zouden de geluiden voor het afschaffen van vuurwerk ook lang niet zo luid zijn.
Het probleem is de handhaving op vuurwerkgebruik voor 31 december.
Maar weet je dat je als burger ook gewoon iemand die vuurwerk afsteekt voor die datum mag aanhouden. Het is wel zaak dat je de “verdachte” daarna overdraagt aan de politie maar je mag iemand die vuurwerk afsteekt aanhouden, het zogenaamde burgerarrest.

Burgerarrest

In artikel 53 van het wetboek van straf vordering staat daarover het volgende:
Op grond van artikel53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden.

  • De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.
  • De aanhouder mag om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem of haar tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat.
  • Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.

Dat betekend dus als je iemand vuurwerk af ziet steken datje op dat moment die persoon aan mag houden en uitleveren aan de politie, want vuurwerk afsteken voor 31 december is een strafbaar feit.
Ik heb de wettekst hieronder nog een keertje gekopieerd

Artikel 53

In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.

In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.

Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.

Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudeneonverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze vanmogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig debepalingen van het voorgaande lid en,

Gevaarlijk

Ik snap wel dat dit niet altijd te doen is, en dat het ronduit gevaarlijk kan zijn als er een groepje jongeren met rotjes loopt. Het kan uiteraard wel een oplossing zijn als je een goede buurt hebt verder om een groep op te richten die om de beurt surveilleren en die met een groep dergelijke gasten aanpakken.Dit lukt uiteraard alleen als je een buurt hebt waar iedereen het eens is en waar iedereen de orde wil helpen handhaven maar dat is nog een mogelijkheid.

Jammer

Verder zou het gewoon simpelweg  jammer zijn dat er door een stel raddraaiers in iedere stad een vuurwerkverbod komt. Ik kan en wil op een oudejaarsavond gewoon niet weg bij de honden, want ook al zou het op een centrale plaats zijn, Zierikzee aan de andere kant van het water is gewoon duidelijk te horen dus de angst blijft. Dat zou dus voor mij betekenen geen vuurwerk meer, terwijl het toch nog steeds dat oude speciale gevoel geeft op oudejaarsavond.

Mocht uw hond echt bang zijn en ondersteuning nodig hebben lees dan ook onderstaand artikel
Honden en vuurwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *