algemene voorwaarden online cursus en gedragstherapie

Algemene voorwaarden:

 • Op het moment van het insturen van het inschrijfformulier voor online gedragstherapie of online training gaat u accoord met deze algemene voorwaarden.
 • Op het moment van inschrijven bent u verplicht het geld te betalen van het deel van de gedragstherapie of cursus waar u voor bent ingeschreven
 • Hondenopvang de Pannehoeve is verplicht de online cursus volledig te sturen na betaling of het aantal sessies van de gedragstherapie volledig te geven.
 • Hondenopvang de Pannehoeve is alleen dan gerechtigd de sessies van de gedragstherapie te stoppen op het moment dat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht toe geeft.
 • Annulering of stoppen van de online training of online gedragstherapie leidt niet tot teruggave van het geld of een deel van het betaalde geld.
 • Het tussentijds stoppen van het aantal sessies voor gedragstherapie dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden aangegeven.
 • Voor een goed resultaat dient de opdrachtgever de aanwijzingen van hondenopvang de Pannehoeve strikt op te volgen. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever de aanwijzingen niet opvolgt kan gekeken worden naar alternatieven in samenwerking met hondenopvang de Pannehoeve maar is de kans op succes aanmerkelijk kleiner.
 • Hondenopvang de Pannehoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eindresultaat indien dit niet bevredigend is.
 • De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor hetgeen hij bij of met de hond doet en de hondenopvang de Pannehoeve kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade, emotionele schade of schade aan spullen ontstaan door het volgen van de therapie of de cursus.
 • Factuur krijgt u na invulling van het inschrijfformulier, de cursus zal zo snel mogelijk aanvangen en gedragstherapie zal per direct starten.
 • Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan hondenopvang de Pannehoeve overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten komen daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
 • Op al het andere is het Nederlandse recht van toepassing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *