Maandelijks archief: februari 2018

Online gedragstherapie

Online gedragstherapie.

Online gedragstherapie zal door veel van mijn collega’s niet in dank worden afgenomen. Echter ben ik er van overtuigd dat bepaalde problemen online opgelost kunnen worden met de juiste tips en adviezen. Daar heb je geen dure gedragstherapeut aan huis voor nodig.
Even voor de duidelijkheid: het gaat dus niet om grote gedragsproblemen zoals uitvallen aan de lijn etc want daar is echt wel iemand voor nodig die mee kijkt waar het fout gaat en hoe je bepaalde dingen kunt veranderen. Het gaat met name om kleinere problemen (die overigens heel groot kunnen worden door de ergernis) die met wat handvaten prima hanteerbaar gemaakt kunnen worden.

 

Verlatingsangst

Een van de grootste problemen voor veel mensen en eigenlijk met een aantal simpele handvaten op te lossen. Echter hoe langer het probleem al bestaat, hoe langer het ook duurt voor het opgelost is.
Ik ben geen tovenaar, en het is jullie gezin die het probleem op moet lossen. Ik kan jullie uitsluitend handvaten geven en ondersteuning om het probleem op te lossen.

 

De therapie bestaat uit:

 • 1 mail in reactie op jullie eigen mail waarin jullie aangeven wat de hond doet of waar het probleem van de verlatingsangst zich uit
 • 1 voortgangsmail in reactie op jullie mail na 2 of 3 weken
 • 5 keer app contact om bij te sturen op het moment dat de hond anders reageert als dat ik of jullie verwachten op de therapie, of om de voortgang te volgen

Bij het opvolgen van de adviezen is er 80% kans op een volledige oplossing van het probleem.

Er zal in deze therapie niet worden getraint met mechanische middelen of pijnprikkels

Prijs van de therapie is € 30 en dat is uitsluitend voor de tijd die ik erin investeer, de inkomsten van de therapie komen ten goede aan de honden van de Pannehoeve.

Voor meer informatie of inschrijven stuur een mailtje naar info@hondenopvang-pannehoeve.nl. Indien u binnen 24 uur niets gehoord heeft gaarne een appje naar 0647559799

algemene voorwaarden online cursus en gedragstherapie

Algemene voorwaarden:

 • Op het moment van het insturen van het inschrijfformulier voor online gedragstherapie of online training gaat u accoord met deze algemene voorwaarden.
 • Op het moment van inschrijven bent u verplicht het geld te betalen van het deel van de gedragstherapie of cursus waar u voor bent ingeschreven
 • Hondenopvang de Pannehoeve is verplicht de online cursus volledig te sturen na betaling of het aantal sessies van de gedragstherapie volledig te geven.
 • Hondenopvang de Pannehoeve is alleen dan gerechtigd de sessies van de gedragstherapie te stoppen op het moment dat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht toe geeft.
 • Annulering of stoppen van de online training of online gedragstherapie leidt niet tot teruggave van het geld of een deel van het betaalde geld.
 • Het tussentijds stoppen van het aantal sessies voor gedragstherapie dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden aangegeven.
 • Voor een goed resultaat dient de opdrachtgever de aanwijzingen van hondenopvang de Pannehoeve strikt op te volgen. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever de aanwijzingen niet opvolgt kan gekeken worden naar alternatieven in samenwerking met hondenopvang de Pannehoeve maar is de kans op succes aanmerkelijk kleiner.
 • Hondenopvang de Pannehoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eindresultaat indien dit niet bevredigend is.
 • De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor hetgeen hij bij of met de hond doet en de hondenopvang de Pannehoeve kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade, emotionele schade of schade aan spullen ontstaan door het volgen van de therapie of de cursus.
 • Factuur krijgt u na invulling van het inschrijfformulier, de cursus zal zo snel mogelijk aanvangen en gedragstherapie zal per direct starten.
 • Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan hondenopvang de Pannehoeve overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten komen daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
 • Op al het andere is het Nederlandse recht van toepassing