Stagiaires/vrijwilligers

Stage/vrijwilligers
Op de Pannehoeve verblijven veel honden zoals je op de site kunt zien maar als je facebook van ons volgt
zie je dat er ook regelmatig honden weggaan (gelukkig) en weer nieuwe bijkomen.
Werk genoeg dus altijd op de Pannehoeve want nieuwkomers moeten ook gesocialiseerd worden, leren netjes aan de lijn lopen, leren in een bench te verblijven, geknuffeld worden, getraind worden, er moet mee gespeeld worden.
Maar daarnaast moet er ook schoongemaakt worden.
Het is dus altijd druk op de Pannehoeve en vooral heel erg afwisselend omdat geen enkele dag hetzelfde is.
Om zoveel mogeljik honden te kunnen helpen kunnen we de hulp van stagiaires maar ook vrijwilligers heel goed gebruiken.
321
STAGIAIRES
van de opleiding dier of dierenarts assistente
De stagiaires werken in de eerste instantie op de boerderij van Hondenopvang de Pannehoeve, schoonmaken van de kennels, socialiseren van honden, schoonmaken van het terrein, het wandelen met honden, het spelen met de honden, maar ook het verzorgen van de overige dieren die er zijn.
De meeste stagiaires hebben opdrachten en natuurlijk gaan we daarmee aan het werk.
Naast dat we op het terrein bezig zijn met de honden gaan we ook socialiseren in bewoond gebied.
Sommige honden hebben hun levenlang in een kennel gezeten en kennen geen huizen, straten, tuintjes etc.
We gaan dus regelmatig met nieuwe honden of met pups naar de omliggende dorpen om de honden te wennen aan de “dorpse” dingen, als ze dat goed doen gaan we ook naar de stad met ze, de markt over, lekker op een terrasje zitten.
Het is niet altijd zwaar werk, soms moet je het ook gewoon een beetje leuk maken.
345
BUITENLAND STAGE
Als je op de Pannehoeve alles kunt of in ieder geval zo ver bent dat je weet hoe je vrijwel zelfstandig moet werken dan vinden we het belangrijk dat je ook de asielen in het buitenland leert kennen.
Je krijgt dan ook een buitenland stage van een week of 2 waarbij je in het asiel in Spanje gaat werken, kijken hoe het daar gaat.
VRIJWILLIGER OP DE PANNEHOEVE
Voor de vrijwilligers die op de Pannehoeve werken gaat het eigenlijk een beetje op dezelfde manier.
Je bent vrijwilliger bij ons omdat we geen salaris kunnen betalen maar als je als vrijwilliger bij ons komt is het natuurlijk wel de bedoeling dat we op je kunnen rekenen.
We spreken dan ook de dagen en tijden af dat je kunt komen helpen en we gaan er dan ook vanuit dat je er dan bent.
Ook als vrijwilliger mag je uiteraard een aantal weken per jaar naar Spanje als je dat wilt om in de asiels te gaan helpen.
Natuurlijk kunnen we naast vrijwilligers op de Pannehoeve zelf ook vrijwilligers op andere fronten gebruiken.
Wat dacht je van inzameling, honden van A naar B brengen en zo zijn er nog veel meer karweitjes die gedaan moeten worden maar waar we op de Pannehoeve zelf niet altijd tijd voor hebben.
Ook hier geldt geweldig dat je wilt helpen maar we moeten wel op je kunnen rekenen.
654
Heb je interesse om als stagiaire op de Pannehoeve te komen of als vrijwilliger stuur dan even een mailtje naar info@hondenopvang-pannehoeve.nl